Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název: Obec Sloup v Čechách
2. Důvod a způsob založení: Dle zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění zákona č. 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura:


Místostarosta obce: Jana Stinglová (uvolněná)

Úředník obce: Petra Šustová

 

Zastupitelstvo (stav k 28.5.2019):

Dragoun Luděk, Lischková Lenka Ing., Makovická Petra Mgr., Mucha František, Novák Miroslav, Novotný Martin, Pejčinovičová Jana, Průcha Lukáš, Stinglová Jana, Studnička Jaromír, Veselá Petra

 

Zastupitelstvo (stav k 13.3.2019):

Dragoun Luděk, Lischková Lenka Ing., Makovická Petra Mgr., Mucha František, Novák Miroslav, Novotný Martin, Pejčinovičová Jana, Průcha Lukáš, Stinglová Jana, Studnička Jaromír, Šrůt Pavel 

Zastupitelstvo (stav k 31.10.2018):

Dragoun Luděk, Lischková Lenka Ing., Makovická Petra Mgr., Mucha František, Novák Miroslav, Novotný Martin, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Stinglová Jana, Studnička Jaromír, Šrůt Pavel  

 

Zastupitelstvo ( stav k 16.6.2017):  

Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Kamenec Tomáš, Karásek Martin, Krok Ondřej, Mašková Irena, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír   

 

 Zastupitelstvo ( stav k 21.4.2016):

Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Kamenec Tomáš, Karásek Martin, Krok Ondřej, Mašková Irena, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír, Volek Jiří   

  

Zastupitelstvo ( stav  k 16.3.2015):

Bártová Jana, Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Karásek Martin, Krok Ondřej, Novák Miroslav, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír, Vaszily Lumír, Volek Jiří

 

Zastupitelstvo (stav k 11.11.2014):

Bártová Jana, Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Karásek Martin, Krčmář Jiří, Novák Miroslav, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír, Vaszily Lumír, Volek Jiří                                                                        

4. Kontaktní spojení:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sídlo: ul. Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách
doručovací adresa: Benešova 280, 471 52 Sloup v Čechách

Místostarostka:

Jana Stinglová

mistostarostka.sloup@seznam.cz 

tel.: +420 728 655 901

 
Úřednice obce:

Petra Šustová


Tel.: 487 763 678

 Úřední hodiny:

Pondělí: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Středa: 8.00-12.00, 13.00-17.00

Internetová stránka: www.obecsloupvcechach.cz

ID Datové schránky: fhbbjyw, Obec Sloup v Čechách

5 . Bankovní spojení:
Komerční banka, č. účtu: 20729421/0100

6.  IČO:

7. DIČ:    

00525677                                         

CZ 00525677

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů8.2. Rozpočet 

Územní plán

Program obnovy vesnice

Rozpočet obce

více informací naleznete: 

https://www.obecsloupvcechach.cz/uredni-deska/rozpocet-obce/

 

9. 10. Příjem žádostí, informace:

Obecní úřad Sloup v Čechách
ul. Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách
tel/fax: 487 753 562, 728 655 901
e-mail: mistostarostka.sloup@seznam.cz

Od 1.1.2013 na adrese: Obecní úřad Sloup v Čechách, Benešova 280, 471 52 Sloup v Čechách

Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky:

 

 

12.Formuláře                                                               

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech - Obecní úřad Sloup v Čechách.

Povolení kácení, Povolení o připojení komunikace, Povolení o zvláštním užívání komunikace,Žádost o přidělení čísla popisného Prohlášení stavebníka

14. Nejdůležitější předpisy:

 

 

 

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

14.2. Vydané právní předpisy:

                                            

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, která stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou předpisy poskytnuty k nahlédnutí - Obecní úřad Sloup v Čechách

 

Nejdůležitější používané předpisy

https://www.obecsloupvcechach.cz/vyhlasky-obce/

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:

16. Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence:

Sazebník není vypracován/schválen  

Sazebník není vypracován/schválen

Sloup v Čechách v současné době nedisponuje vzory licenčních smluv.  

Sloup v Čechách v současné době nedisponuje vzory licenčních smluv upravujících výhradní licence.           

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Obecního úřadu Sloup v Čechách o poskytování informací v roce  2014, 2015 , 2016, 2017 + Dodatek č.1 k výroční zprávě obce za rok 20172018 + Dodatek č.1 k Výroční zprávě obce za rok 2018 - k nahlédnutí Obecní  úřad Sloup v Čechách
Seznam organizací: Příspěvková organizace Koupaliště Sloup v Čechách
Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách

Další dokumenty: Identifikace ekonomického subjektuŽivnostenský listPříjem žádostí a dalších podáníKontrolní výbor , Finanční výborJednací řád

              

 

 

                       

 

Přihlášení

Registrace nového uživatele

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách