Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název: Obec Sloup v Čechách

 

2. Důvod a způsob založení:

Dle zákona č. 367/1990 Sb. v platném znění zákona č. 128/2000 Sb.
3. Organizační struktu


Starosta obce: Jaromír Studnička

Místostarostka obce: Jana Pejčinovičová

Úředník obce: Petra Šustová

 

Zastupitelstvo ( stav ke dni 28.5.2020)

Dragoun Luděk, Kamenec Tomáš , Krátký Radek, Mucha František, Novák Miroslav, Novotný Martin, Pejčinovičová Jana, Průcha Lukáš, Studnička Jaromír, Trubáková Simona, Veselá Petra 

Zastupitelstvo ( stav k 1.4.2020)

Dragoun Luděk, Lischková Lenka Ing., Makovická Petra Mgr., Mucha František, Novák Miroslav, Novotný Martin, Pejčinovičová Jana, Průcha Lukáš, Studnička Jaromír, Vaszily Lumír, Veselá Petra

Zastupitelstvo (stav k 28.5.2019):

Dragoun Luděk, Lischková Lenka Ing., Makovická Petra Mgr., Mucha František, Novák Miroslav, Novotný Martin, Pejčinovičová Jana, Průcha Lukáš, Stinglová Jana, Studnička Jaromír, Veselá Petra

Zastupitelstvo (stav k 13.3.2019):

Dragoun Luděk, Lischková Lenka Ing., Makovická Petra Mgr., Mucha František, Novák Miroslav, Novotný Martin, Pejčinovičová Jana, Průcha Lukáš, Stinglová Jana, Studnička Jaromír, Šrůt Pavel 

Zastupitelstvo (stav k 31.10.2018):

Dragoun Luděk, Lischková Lenka Ing., Makovická Petra Mgr., Mucha František, Novák Miroslav, Novotný Martin, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Stinglová Jana, Studnička Jaromír, Šrůt Pavel  

Zastupitelstvo ( stav k 16.6.2017):  

Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Kamenec Tomáš, Karásek Martin, Krok Ondřej, Mašková Irena, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír   

 Zastupitelstvo ( stav k 21.4.2016):

Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Kamenec Tomáš, Karásek Martin, Krok Ondřej, Mašková Irena, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír, Volek Jiří   

  

Zastupitelstvo ( stav  k 16.3.2015):

Bártová Jana, Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Karásek Martin, Krok Ondřej, Novák Miroslav, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír, Vaszily Lumír, Volek Jiří

 

Zastupitelstvo (stav k 11.11.2014):

Bártová Jana, Bittman Jiří, Dragoun Luděk, Karásek Martin, Krčmář Jiří, Novák Miroslav, Pejčinovičová Jana, Prošek Jan Mgr., Studnička Jaromír, Vaszily Lumír, Volek Jiří                                                                        

4. Kontaktní spojení:

 

 

  

     

 

 

 

 

Starosta obce: Jaromír Studnička, tel. 722 910 075, starosta@sloupvcechach.cz

Místostarostka: Jana Pejčinovičová, tel. 722 911 516, mistostarosta@sloupvcechach.cz

Úřednice obce: Petra Šustová  Tel.: 487 753 562, urednik@sloupvcechach.cz
 

 sídlo: ul. Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách
doručovací adresa: Benešova 280, 471 52 Sloup v Čechách

Úřední hodiny:

Pondělí: 9.00-11.30, 13.00-16.00
Středa: 9.00-11.30, 13.00-16.00

  

Internetová stránka: www.obecsloupvcechach.cz

ID Datové schránky: fhbbjyw, Obec Sloup v Čechách

 

5 . Bankovní spojení:
Komerční banka, č. účtu: 20729421/0100

6.  IČO:

7. DIČ:    

00525677                                         

CZ 00525677

8. Dokumenty
8.1. Seznamy hlavních dokumentů8.2. Rozpočet 

Územní plán

Program obnovy vesnice

Rozpočet obce

více informací naleznete: 

https://www.obecsloupvcechach.cz/uredni-deska/rozpocet-obce/

 

9. 10. Příjem žádostí, informace:

Obecní úřad Sloup v Čechách
ul. Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách
tel/fax: 487 753 562,722 911 516
e-mail: podatelna@sloupvcechach.cz

Od 1.1.2013 na adrese: Obecní úřad Sloup v Čechách, Benešova 280, 471 52 Sloup v Čechách

Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky:

 

 

12.Formuláře                                                               

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech - Obecní úřad Sloup v Čechách.

Povolení kácení, Povolení o připojení komunikace, Povolení o zvláštním užívání komunikace,Žádost o přidělení čísla popisného Prohlášení stavebníka

14. Nejdůležitější předpisy:

 

 

 

14.1. Nejdůležitější používané předpisy:

14.2. Vydané právní předpisy:

                                            

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, která stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou předpisy poskytnuty k nahlédnutí - Obecní úřad Sloup v Čechách

 

Nejdůležitější používané předpisy

https://www.obecsloupvcechach.cz/vyhlasky-obce/

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací:

16. Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence:

Sazebník není vypracován/schválen  

Sazebník není vypracován/schválen

Sloup v Čechách v současné době nedisponuje vzory licenčních smluv.  

Sloup v Čechách v současné době nedisponuje vzory licenčních smluv upravujících výhradní licence.           

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Obecního úřadu Sloup v Čechách o poskytování informací v roce   2019 , 2020  - k nahlédnutí Obecní  úřad Sloup v Čechách
Seznam organizací: Příspěvková organizace Koupaliště Sloup v Čechách
Základní škola a Mateřská škola Sloup v Čechách

Další dokumenty: Identifikace ekonomického subjektuŽivnostenský listPříjem žádostí a dalších podáníKontrolní výbor , Finanční výborJednací řád

              

 

 

                       

 

Přihlášení

Registrace nového uživatele

© 2005-2012 Obec Sloup v Čechách